שינוי קו בנין , דיר אל אסד

תוכנית בבכ/ מק/ 6778/ 10/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין , דיר אל אסד
מספר: בבכ/ מק/ 6778/ 10/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין

עיקרי ההוראות:
שינוי קווי בנין אחורי וצידי בהתאם לתשריט

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםדיר אל-אסדדיר אל-אסד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18813חלק45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6778שנוי לתקנון תכנית המתארשינוי
תוכניתג/ 6007שינוי יעוד למגורים , גוש 18813 דיר אל אסדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/12/2011תאריך פרסום: 28/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6349. עמוד: 1685. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה ברשומות09/02/2011תאריך פרסום: 09/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6197. עמוד: 2364. שנה עברית: התשעא .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201100510/04/2011