שינוי קו בנין , הרחבת דרך ואיחוד וחלוקה למגרשים, כפר כנע

תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין , הרחבת דרך ואיחוד וחלוקה למגרשים, כפר כנע
מספר: 8/ מע/ מק/ 8588/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי קווי בנין לפי הקיים בשטח.
- איחוד וחלוקה מחדש.
- הרחבת דרך להולכי רגל מאושרת .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17390חלק36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/02/2006תאריך פרסום: 07/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5491. עמוד: 1649. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה ברשומות10/10/2005תאריך פרסום: 10/10/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5444. עמוד: 37. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2005
פרסום להפקדה בעיתונים26/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2005. עיתון: כל אל ערב.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500830/08/2005