שינוי קו בנין , חלקה 9, בגוש 19456, סלאמה

תוכנית מש/ מק/ 6931/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין , חלקה 9, בגוש 19456, סלאמה
מספר: מש/ מק/ 6931/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי קווי בנין בגוש 19456 חל 9, סלאמה

עיקרי ההוראות:
- שינוי קו בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19456חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6931כפר סאלמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/09/2011תאריך פרסום: 12/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6292. עמוד: 6508. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות19/05/2011תאריך פרסום: 19/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6238. עמוד: 4271. שנה עברית: התשעא .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201100712/06/2011