שינוי קו בנין , כמאנה

תוכנית מש/ מק/ 9378/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין , כמאנה
מספר: מש/ מק/ 9378/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין אחורי לפי הקיים בחלקו האחורי של המגרש.
שינו בקו בניין צדדי לפי הקים בחלקו הדרומי צפוני של המגרש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסואעד(כמאנה)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19154חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9378מתן מעמד קבע לישוב כמאנה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700330/03/2007