שינוי קו בנין , כפר יחזקאל

תוכנית ג/ גל/ מק/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין , כפר יחזקאל
מספר: ג/ גל/ מק/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין צידי מ- 3 מטר לקו בנין צידי 0 רק בצידו הצפוני של המגרש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23086חלק47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/12/2003תאריך פרסום: 08/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5254. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים13/11/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות12/08/2003תאריך פרסום: 12/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5214. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים23/03/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300929/09/2003