שינוי קו בנין , לבון

תוכנית מש/ מק/ 4/ 146

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין , לבון
מספר: מש/ מק/ 4/ 146
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין קדמי מ- 5 מטר ל- 2 מטר עבור מצללה מבטון בהתאם לסעיפים 62א(א)4 לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבוןלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18811חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 146לבוןשינוי
תוכניתמש/ מק/ 146/ 1תוכנית מש/ מק/ 146/ 1שינוי