שינוי קו בנין , מגרש 109 למתן לגיטימציה, פקיעין

תוכנית מג/ מק/ 2006/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין , מגרש 109 למתן לגיטימציה, פקיעין
מספר: מג/ מק/ 2006/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין אחורי וצידי בהתאם לתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףפקיעין חדשה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/07/2009תאריך פרסום: 29/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5984. עמוד: 5190. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה ברשומות11/12/2008תאריך פרסום: 11/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5848. עמוד: 1086. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200801230/10/2008