שינוי קו בנין , מס' קומות , עילוט

תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין , מס' קומות , עילוט
מספר: 3/ מע/ מק/ 7215/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן לגיטימציה לבית קיים.

עיקרי הוראות התכנית :-
- הגדלת מס' קומות מ- 4 ל - 5.
התרת יותר משני מבנים במגרש מעל 600 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17484חלק60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/12/2007
פרסום לאישור ברשומות15/03/2007תאריך פרסום: 15/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5641. עמוד: 2038. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות12/09/2006תאריך פרסום: 12/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5578. עמוד: 4996. שנה עברית: התשסו .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200701403/12/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600928/09/2006