שינוי קו בנין , סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 01/ 85

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין , סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 01/ 85
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת שטח מגרש מינימלי. שינוי קווי בניה לפי הקיים ובתאם לתשריט.
הגדלת אחוזי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19283חלק96
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי