שינוי קו בנין , עילוט

תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין , עילוט
מספר: 3/ מע/ מק/ 7215/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין עפ"י בנין קיים - ראה תשריט.

עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי קקוי בנין -ק דמי מ- 3 מטר ל- 2.93
- צידי מ- 3 מטר ל- 2.36 מטר
- אחרוי מ- 3 מטר ל- 0.25 מטר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17484חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/05/2006תאריך פרסום: 16/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5528. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500530/05/2005