שינוי קו בנין , שלומי

תוכנית מג/ מק/ 2005/ 88

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין , שלומי
מספר: מג/ מק/ 2005/ 88
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת קו בנין אחורי במגרש 139 מ- 6 מטר ל- 2.5 מטר.
הגדרת קו בנין צדדי - דרומי במגרש 139 מ- 4 מטר ל- .0.50 מטר
הגדרת קו בנין אחרוי במגרש 140 מ- 6 מטר ל- 2.5 מטר.
הגדרת קו בנין צדדי - צפוני במגרש 140 מ- 4 מטר ל- 0.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילשלומישלומי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18221חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9671שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים, שינוי למתאר, שלומי.שינוי
תוכניתג/ 13731הוספת אחוזי בניה - שנוי ל-ג/ 9671שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2007
פרסום להפקדה ברשומות05/10/2006תאריך פרסום: 05/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5587. עמוד: 224. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700430/04/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601130/11/2006