שינוי קו בנין אחורי צידי, עפולה

תוכנית עפ/ מק/ 16468/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין אחורי צידי, עפולה
מספר: עפ/ מק/ 16468/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין אחרוי מ- 4 ל- 0. וצידי מ- 4 ל- 3.25 מ'.

עיקרי ההוראות:
שינוי קווי בנין אחורי מ- 4 ל- 0 , מ- 4 ל. 3.25

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17766חלק150
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12567תכנית מתאר עפולהכפיפות
תוכניתגנ/ 16468בית כנסת לעדה האתיופית, עפולהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/06/2012תאריך פרסום: 28/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6439. עמוד: 5006. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה ברשומות23/05/2012תאריך פרסום: 23/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6420. עמוד: 4235. שנה עברית: התשעב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/03/2012
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/08/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101028/08/2011