שינוי קו בנין אחורי, יוקנעם מושבה

תוכנית יז/ מק/ 3657/ 05

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין אחורי, יוקנעם מושבה
מספר: יז/ מק/ 3657/ 05
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות תכנית מאושרת ג/ 3657 - בנושא קו בנין אחורי בחלקת יזם התכנית .

עעיקרי התוכנית:-
שינוי קו בנין אחורי מ- 5 מטר עד קו בנין לפי תשריט .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידויקנעם (מושבה)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11096חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/01/2007תאריך פרסום: 14/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5616. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601130/11/2006