שינוי קו בנין אחורי.

תוכנית אל/ מק/ 195/ 4/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו בנין אחורי.
מספר: אל/ מק/ 195/ 4/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי קו בנין אחורי.
עיקרי הוראות התכנית:
2. שינוי קו בנין אחורי מ 5 מ' ל 1.5 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
בן קיסמא 32. רובע B.
מדרום קיים יער.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5755חלק22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 4אלעד רובע B.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/12/2007תאריך פרסום: 13/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5749. עמוד: 920. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/02/2007
פרסום להפקדה ברשומות31/01/2007תאריך פרסום: 31/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5622. עמוד: 1371. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200700826/02/2007