שינוי קו בנין אחורי.

תוכנית אל/ מק/ 195/ 4/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין אחורי.
מספר: אל/ מק/ 195/ 4/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין אחורי.

עיקרי ההוראות:
שינוי קו בנין אחורי מ 5 מ' ל 2.0 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדרבנו ניסים גאון

תיאור המיקום:
רובע E. מדרום קיים כביש ראשי.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5456חלק60-68
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1אלעד (מזור החדשה).שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות31/10/2007תאריך פרסום: 31/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5732. עמוד: 385. שנה עברית: התשסח .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200800631/01/2008