שינוי קו בנין בחזית הדרומית, הגדלת אחוזי בניה ב-ק.ק. הגדלת מס' יח"ד ומס' קומות

תוכנית מש/ 7/ 1/ 222

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו בנין בחזית הדרומית, הגדלת אחוזי בניה ב-ק.ק. הגדלת מס' יח"ד ומס' קומות
מספר: מש/ 7/ 1/ 222
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי קו בניין בחזית הדרומית מ- 5.0 מ' ל- 3.61 מ'.
2. הגדלת אחוזי הבניה בקומת קרקע ל- 45% במקום 30% , בקומה א' מ- 30% ל- 45% ובקומה ב' מ- 30% ל- 45% . ובקומה ג. ל- 45% וסה"כ 180% במקום 90% בכל הקומות.
3. הגדלת מס' יח"ד דיור מ- 3.0 יח"ד ל- 4.0 יח"ד
4. הגדלת מס' קומות או 3.0 ע"ע ל- 4.0 קומות.
5. קביעת הוראות והגבלות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה28/12/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/11/2004
קבלת תכנית26/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800419/02/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200402228/12/2004