שינוי קו בנין בחלקה 52, תמרת

תוכנית יז/ מק/ 3377/ 02

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין בחלקה 52, תמרת
מספר: יז/ מק/ 3377/ 02
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים נקודתיים בקווי בניין בהתאם למצב הקיים.

עיקרי ההוראות:
1. קו בניין אחורי ישתנה מ- 0.5 מ' לקו משונן לפי התשריט.
2. קו בניין צידי ישתנה בחלקו לקו בניין 0.0 לפי התשריט.
3. תכנית בסמכות ועדה מקומית ע"פ סעיף 62 א (א) סעיף קטן 4.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלתמרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17706חלק52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3377תימרתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/2012תאריך פרסום: 30/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6423. עמוד: 4344. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות16/01/2012תאריך פרסום: 16/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6361. עמוד: 1991. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012