שינוי קו בנין דרומי ל- 0 ותיקונים קלים לקו בנין מערבי מזרחי, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9354/ 01/ 72

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין דרומי ל- 0 ותיקונים קלים לקו בנין מערבי מזרחי, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9354/ 01/ 72
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין דרומי ל- 0 מטר ותיקונים קלים לקו בנין מערבי מזרחי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19318חלק25, 61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9354הצרת רוחב הדרך והקלת קו בנין מדרך 805. שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/01/2005תאריך פרסום: 09/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5358. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים26/11/2004
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה28/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2002תאריך פרסום: 08/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5100. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים12/07/2002