שינוי קו בנין ואחוזי בניה

תוכנית 6/ מע/ מק/ 5249/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין ואחוזי בניה
מספר: 6/ מע/ מק/ 5249/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי קו בנין קדמי וצדדי. ב.שינוי באחוזי בניה בקומה בלי שינוי בסך כל אחוזי הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ריינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17524חלק96, 100
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/09/2001תאריך פרסום: 17/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5019. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה ברשומות05/06/2000תאריך פרסום: 05/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4890. שנה עברית: התשס .