שינוי קו בנין ואיחוד וחלוקה מחדש, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 03/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין ואיחוד וחלוקה מחדש, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 03/ 38
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי לקווי בנין לפי המסומן בתשריט ואיחוד וחלוקה מחדש המהווה שינוי לתכנית ג/ 9169 המאושרת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19284חלק1211
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/05/2005תאריך פרסום: 10/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5396. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים14/03/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר01/11/2004
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2004תאריך פרסום: 13/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5329. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים28/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400901/11/2004