שינוי קו בנין ואיחוד וחלוקה, כפר כנא

תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין ואיחוד וחלוקה, כפר כנא
מספר: 8/ מע/ מק/ 8588/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין והסדרת דרך מס' ע5 על ידי איחוד וחלוקה בהסכמה.

עיקרי הוראות התכנית.

1. שינוי קווי בנין קדמי וצידיים לפי קו בנים קווים ובנוי.
2. הסדרת דרך מס' ע5 על ידי איחוד וחלוקה בהסכמה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17387חלק55, 61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה בעיתונים06/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2003. עיתון: ידיעות אחרונות.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות07/01/2003תאריך פרסום: 07/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5145. עמוד: 1078. שנה עברית: התשסג .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300128/01/2003