שינוי קו בנין וגודל מגרש מינימלי, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 03/ 70

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו בנין וגודל מגרש מינימלי, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 03/ 70
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת מהווה שינוי לקווי בנין מצפון מ- 3 מטר ל- 2 מטר וממזרח מ- 3 מטר ל- 0 מטר וממערב מ- 3 מטר ל- 2.3 מטר.
קביעת גודל מגרש של 1000 מטר עבור 3 בניינים מחוברים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19317חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/03/2005תאריך פרסום: 31/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5386. שנה עברית: התשסה .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200401130/12/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400229/02/2004