שינוי קו בנין והגדלת מס' יח"ד ומבנים, רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 8156/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין והגדלת מס' יח"ד ומבנים, רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 8156/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בנין , מס' מבנים למגרש ומס' יח"ד מ- 2 ל- 3 למגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11181חלק43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/07/2005תאריך פרסום: 31/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5421. עמוד: 3647. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה ברשומות21/03/2005תאריך פרסום: 21/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5381. עמוד: 2091. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר03/03/2005
פרסום להפקדה בעיתונים25/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2005. עיתון: עיתון יומי.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500228/02/2005