שינוי קו בנין והוראות אדריכליות , לבון

תוכנית מש/ מק/ 12712/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין והוראות אדריכליות , לבון
מספר: מש/ מק/ 12712/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי של קו בנין הקבועים בתוכנית
שינו הוראות אדריכלות

עיקרי הוראות התכנית:-
א. שינוי קו בנין אחרוי ל- 3 מטר במקום 4 מטר.
ב. הסדרת מיקום מחסנים בהתאם לטופוגרפיה עפ"י נספח בינוי.
ג. שינוי הוראות אדריכלות בנושאים הבאים:- מיקום דודים וקולטים, התקנת פרגולות, גובה קירות פיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק1, 6, 9
18810חלק28, 37-38
18811חלק10, 13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12712לבון תכנית הרחבת דרכים וחלוקה מחדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/01/2006תאריך פרסום: 09/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5479. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500530/05/2005