שינוי קו בנין והרחבת דרך להולכי רגל, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 6430/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין והרחבת דרך להולכי רגל, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 6430/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בניין לצורך התאמתם לבניה קיימת
הרחבת דרךמאושרת לגבול חלוקה מאושרת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16873חלק30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6430שנוי יעוד מאזור חקלאי למגורים, שינוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/2006תאריך פרסום: 17/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5481. עמוד: 1253. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2005תאריך פרסום: 31/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5421. עמוד: 3646. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500730/07/2005