שינוי קו בנין וחלוקה והקטנת גודל מגרש מינימלי, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 9607/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין וחלוקה והקטנת גודל מגרש מינימלי, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 9607/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי בקו בנין. 2. שינוי בשטח מגרש מינימלי. 3. חלוקה למגרשים בהסכמה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16880חלק19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה בעיתונים01/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2004. עיתון: ידיעות אחרונות.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/08/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400701/08/2004