שינוי קו בנין וקביעת הוראות בניה.

תוכנית ק/ 63/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו בנין וקביעת הוראות בניה.
מספר: ק/ 63/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי קו בנין מ- 20 מ' ל- 5 מ'.
2. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר קאסםכפר קאסם

תיאור המיקום:
ישוב: כפר קאסם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8864חלק1-3, 7-11, 8340, 68
8868כל הגוש
8871חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/11/1994תאריך פרסום בעיתון: 28/11/1994.
פרסום לאישור ברשומות13/11/1994תאריך פרסום: 13/11/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4260. עמוד: 618. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים16/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 16/02/1994.
פרסום להפקדה ברשומות01/11/1993תאריך פרסום: 01/11/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4156. עמוד: 417. שנה עברית: התשנד .
החלטה בדיון בהפקדה30/06/1993
קבלת תכנית14/04/1993