שינוי קו בנין ותכסית , מוקבילה

תוכנית ג/ גל/ מק/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין ותכסית , מוקבילה
מספר: ג/ גל/ מק/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי קו בנין לפי תשירט - לפי קו אדום מקווקו
- שינוי באחוז בניה לכיסוי קרקע - % 62 - במקום % 36.
ללא שינוי בסה"כ אחוזי הבניה .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועמקיבלה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20012חלק46, 50, 52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6462תכנית מפורטת מס' ג / 6462 כפר מוקיבלהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה29/07/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700729/07/2007