שינוי קו בנין ותכסית, כפר תבור

תוכנית גמ/ מק/ 10518/ 352

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין ותכסית, כפר תבור
מספר: גמ/ מק/ 10518/ 352
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטת קווי בנין מותרים לבניית מרפסות ומצללות בלבד בקו בנין 0, בחזיתות צד וחזית אחורית והגדלת אחוזי התכנית המותרים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר תבורכפר תבור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17032חלק116
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10518שינוי יעוד למגורים ושטח ציבור -כפר תבורשינוי
תוכניתגמ/ מק/ 10518/ 301שינוי קו בנין, כפר תבורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200801230/10/2008