שינוי קו בנין ותכסית, עילוט

תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין ותכסית, עילוט
מספר: 3/ מע/ מק/ 7215/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק3341
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות18/08/2009תאריך פרסום: 18/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5988. עמוד: 5330. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר04/08/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900904/08/2009