שינוי קו בנין ותכסית, עראבה

תוכנית ג/ לג/ 6761/ 03/ 89

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין ותכסית, עראבה
מספר: ג/ לג/ 6761/ 03/ 89
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/2004תאריך פרסום: 30/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5309. שנה עברית: התשסד .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400229/02/2004