שינוי קו בנין לדרך מס' 40 בחלקה 4 גוש 3799.

תוכנית בר/ מק/ 232/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין לדרך מס' 40 בחלקה 4 גוש 3799.
מספר: בר/ מק/ 232/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין מדרך מס' 40 הקבוע בתכנית בר/ 232 מ 100 מטר מציר הכביש ל - 50 מטר מציר הכביש בסמכות הועדה המקומית שורקות. לפי סעיף 62 א א 4 לחוק.

עיקרי ההוראות:
שינוי קו בנין מדרך מס' 40 הקבוע בתכנית בר/ 232 מ 100 מטר מציר הכביש ל - 50 מטר מציר הכביש בסמכות הועדה המקומית שורקות. לפי סעיף 62 א א 4 לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
שפ"פ מצפון מערב לדרך 40 בגבעת ברנר חלקה 4 גוש 3799.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3797חלק247, 312, 320
3799חלק2, 4, 30, 50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 232אזור תעשיה ומסחר.שינוי
תוכניתמח/ 145/ גמערכת מחלפים/מחלפונים בכביש 40. (בילו,עקרון וברנר)שינוי
תוכניתבר/ 232/ 1הסדרת מערך הדרכים והתנועה אל תחום התכנית ובתחומהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות16/06/2011תאריך פרסום: 16/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6251. עמוד: 4854. שנה עברית: התשעא .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201104830/06/2011