שינוי קו בנין לחנה מקורה, כפר סלאמה

תוכנית מש/ מק/ 6931/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין לחנה מקורה, כפר סלאמה
מספר: מש/ מק/ 6931/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בניה בשטח מגורים בתחום התכינת.

עיקרי הוראות התכנית:-
שינוי קווי בניה של חניה מקורה לרכב פרטי בשטחים המיועדים למגורים כלהלן:-
- קביעת בניה קדמי 0 לחניה פרטית מקורה.
- קביעת הנחיות אדריכליות לבניית חניה פרטית מקורה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19257חלק
19258חלק
19259חלק
19260חלק
19261כל הגוש
19262חלק
19404כל הגוש
19405חלק
19429חלק
19456כל הגוש
19457כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/03/2005תאריך פרסום: 22/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5381. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200401030/11/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400630/06/2004