שינוי קו בנין ללגיטימציה , צמוד לדרך 805 , סכנין

תוכנית ג/ לג/ 7574/ 02/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין ללגיטימציה , צמוד לדרך 805 , סכנין
מספר: ג/ לג/ 7574/ 02/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין מערבי במגרש 200 בהתאם לקיים.

עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי קוו בנין מערבי ל" 0" .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19290חלק101-102, 130
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/06/2003תאריך פרסום: 19/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5195. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים20/05/2003
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2003תאריך פרסום: 30/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5175. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים23/02/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300331/03/2003