שינוי קו בנין למגרשים 27/7 27/8 27/9

תוכנית 8/ מע/ מק/ 5942/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין למגרשים 27/7 27/8 27/9
מספר: 8/ מע/ מק/ 5942/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי בקו בנין צדי למגרשים 27/7,9,8 - 1 מ' במקום 3 מ'. 2. הגדרה ושינוי קווי בנין לשאר המגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17396חלק27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 5942תכנית מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/08/2000תאריך פרסום: 24/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4913. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה ברשומות17/01/2000תאריך פרסום: 17/01/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4844. שנה עברית: התשס .