שינוי קו בנין עבור מתקני הצללה, גילון

תוכנית מש/ מק/ 5357/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין עבור מתקני הצללה, גילון
מספר: מש/ מק/ 5357/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת קווי בנין אחורי וקדמי עבור מתקני הצללה.

עיקרי הוראות התכנית :-
- קו בנין אחורי עבור מתקניההצללה יהיה 2 מטר.
- קו בנין קדמי עבור מתקני הצללה יהיה 2 מטר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבגילון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19034חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5357גילון צורותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601130/11/2006