שינוי קו בנין צדדי .

תוכנית רח/ מק/ 550/ א/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין צדדי .
מספר: רח/ מק/ 550/ א/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי בקו בנין צדדי לכיוון צפון בפינת דירת משפ' פייקס בלבד, מ 4.0 מ' ל 2.3 מ' בהתאם לחוק התכנון והבניה, 62 א 4 ללא שינוי בשטחי הבניה.
2. שאר זכויות והוראות הבניה יהיו ללא שינוי.

עיקרי ההוראות:
קוי הבנין יהיו בהתאם למצוין בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותהנשיא הראשון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק991
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/08/2008תאריך פרסום: 05/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5837. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/03/2008תאריך פרסום: 26/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5789. עמוד: 2525. שנה עברית: התשסח .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200801430/04/2008