שינוי קו בנין צדדי

תוכנית צש/ מק/ 1/ 21/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו בנין צדדי
מספר: צש/ מק/ 1/ 21/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי קו בנין צדדי (דרומי) של המרתף לבנין מס' 9 מ- 4.0 מ' ל- 0.0 מ' על פי סעיף 62א(א)4 לחוק התכנון והבניה.
ב. שינוי פרימטר המרתף מעבר לתחום פרימטר הבנין שמעליו ומבלי להגדיל את סה"כ שטחי השירות המותרים בתב"ע שבתוקף ולפי סעיף 62א(א)5 לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7796חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 1/ 21/ 8קרית חינוך איזורית.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/04/2004תאריך פרסום: 29/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5293. עמוד: 2751. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200303730/09/2003