שינוי קו בנין צדדי.

תוכנית אל/ מק/ 195/ 2/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין צדדי.
מספר: אל/ מק/ 195/ 2/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין צדדי.

עיקרי ההוראות:
שינוי קו בנין צדדי מ 4 מ' ל 2 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדשמעיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5458חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 2ישוב אלעדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/02/2009תאריך פרסום: 12/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5915. עמוד: 2363. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות15/01/2008תאריך פרסום: 15/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5763. עמוד: 1409. שנה עברית: התשסח .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200800631/01/2008