שינוי קו בנין צידי - מושב ישרש מג' 5.

תוכנית גז/ מק/ 19/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין צידי - מושב ישרש מג' 5.
מספר: גז/ מק/ 19/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין צידי במגרש למבנים קיימים (למגורים) מ 4 מ' ל 2.23 מ' כמסומן בתשריט.

עיקרי ההוראות:
שינוי קו בנין צידי במגרש למבנים קיימים (למגורים) מ 4 מ' ל 2.23 מ' ע"פי סעיף 62 א א 4 .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרישרשישרש

תיאור המיקום:
מושב ישרש ליד העיר רמלה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4742חלק27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 19/ 6מושב ישרשכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות06/10/2011תאריך פרסום: 06/10/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6305. עמוד: 70. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201107126/09/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור ע"י הועדה המקומית באישור השר