שינוי קו בנין צידי, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 02/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין צידי, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 02/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין בחלקה 91 בגוש 19279 לבנין קיים בהתאם למסומן בתשריט.0

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19279חלק91
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/08/2005
פרסום לאישור ברשומות30/06/2005תאריך פרסום: 30/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5413. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה ברשומות10/02/2005תאריך פרסום: 10/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5366. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים13/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500228/02/2005