שינוי קו בנין קדמי וצדדי עפ"י מצב קיים בשטח

תוכנית גז/ מק/ 25/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין קדמי וצדדי עפ"י מצב קיים בשטח
מספר: גז/ מק/ 25/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין קדמי וצדדי עפ"י מצב קיים בשטח.
הקטנת קו בנין צדדי למגורים מ4 מ' מותרים לקו בנין ל- 2.37 ו- 2.09 מ' על פי סעיף 62 א-א, 4 לחוק.
הקטנת קו בנין קדמי למגורים מ5 מ' מותרים לקו בנין ל- 3.68 מ' על פי סעיף 62 א-א 4 לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני יוחנןגני יוחנן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4621חלק45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 80שינוי משבצות חקלאיותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/09/2005תאריך פרסום: 19/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5440. עמוד: 4257. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2004
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2004תאריך פרסום: 13/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5329. עמוד: 4008. שנה עברית: התשסד .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200410130/09/2004