שינוי קו בנין קדמי,קביעת מפלס 0.00, הגדלת שטחי הבניה המותרים עיקריים ושרות.

תוכנית הצ/ 6/ 1/ 10/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין קדמי,קביעת מפלס 0.00, הגדלת שטחי הבניה המותרים עיקריים ושרות.
מספר: הצ/ 6/ 1/ 10/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי קו בניין קדמי לרח' הנחליאלי: מ- 5.00 מ' ל- 3.30 מ'.
2. שינוי קו בניין קדמי לרח' הסלעית: מ- 5.00 מ' ל- 3.09 מ'.
3. קביעת מפלס 0.00 .
4. הגדלת שטחי הבניה המותרים במגרש, שטחים עיקריים ושטחי שרות .
5. קביעת תנאים והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםאליכיןאליכיןהסלעית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8977חלק2, 58, 276
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 6/ 1/ 10/ בחלוקה למגרשי מגורים א' - בנה ביתךשינוי
תוכניתהצ/ 6/ 1/ 10/ אתוספת יח"ד למגרששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות03/03/2009תאריך פרסום: 03/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5924. עמוד: 2627. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון בביטול הפקדה12/01/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות06/03/2006תאריך פרסום: 06/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5502. עמוד: 2143. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה07/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/05/2005
קבלת תכנית05/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200801024/06/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200501107/06/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית