שינוי קו בנין קיים,

תוכנית 8/ מע/ מק/ 10612/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין קיים,
מספר: 8/ מע/ מק/ 10612/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי קו בנין עפ"י הקיים.

עיקרי התכנית:-
1. שינוי קו בנין צידי לפי מצב קיים וסימון במצת מדידה.
2. שינוי קו בנין קדמי ואחורי לפי מצב קיים וסימון במפת מדידה.
3. הקלה מקו בנין מדרך ראשית 77 מ- 50 מטר מהציר ל- 45 מטר מהציר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנא

תיאור המיקום:
צפונית לכביש 77 סמוך לצומת בית רמון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17384חלק45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10612שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למתקנים הנדסייםשינוי