שינוי קו בנין, אבטליון

תוכנית מש/ מק/ 9857/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, אבטליון
מספר: מש/ מק/ 9857/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית לפי סעיף 62א(א)4 לחוק

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבאבטליון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19347חלק36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5465ישוב קהילתי אבטליוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/06/2006תאריך פרסום: 07/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5537. עמוד: 3536. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה ברשומות09/01/2006תאריך פרסום: 09/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5479. עמוד: 1177. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/12/2005
פרסום להפקדה בעיתונים09/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200501230/12/2005