שינוי קו בנין, אעבלין

תוכנית גא/ מק/ 06/ 75

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, אעבלין
מספר: גא/ מק/ 06/ 75
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין על מנת לקבל היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12207חלק71, 105
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6794שנוי לתקנון תכנית המתארשינוי
תוכניתג/ 984תכנית מתאר -אעבליןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/11/2008תאריך פרסום: 09/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5864. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800730/04/2008