שינוי קו בנין, בוסמת טבעון

תוכנית 10/ מע/ מק/ 6265/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, בוסמת טבעון
מספר: 10/ מע/ מק/ 6265/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בנין קדמי בעבור חניה תת קרקעית בלבד לצורך מתן לגיטימציה לבנין קיים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10368חלק251
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/01/2003תאריך פרסום: 21/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5149. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים25/12/2002
פרסום להפקדה ברשומות09/07/2002תאריך פרסום: 09/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5093. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200200729/07/2002