שינוי קו בנין, בסמת טבעון

תוכנית 1/ מע/ מק/ 6265/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, בסמת טבעון
מספר: 1/ מע/ מק/ 6265/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת קווי הבניין בחלקה.

עיקרי ההוראות:
- שינוי קווי בנין על פי קו אדום מקווקו בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10368חלק68198, 200
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6265אחוד תכניות מפורטות בסמת טבעוןשינוי
תוכניתג/ 7512שינוי לתקנון תכנית מפורטת - בסמת טבעוןשינוי
תוכניתגנ/ 15379שינוי קווי בנין והצרה נקודתית של דרך, בסמת טבעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/11/2011תאריך פרסום: 17/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6322. עמוד: 768. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות19/05/2011תאריך פרסום: 19/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6238. עמוד: 4270. שנה עברית: התשעא .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201100712/06/2011