שינוי קו בנין, בסמת טבעון

תוכנית 10/ מע/ מק/ טב/ 50/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, בסמת טבעון
מספר: 10/ מע/ מק/ טב/ 50/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין קדמי וצידי לפי סעיף 62א(T)4 לחוק

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בנין קדמי וצידי למגרש 335 מחלקה 8 בגוש 10474 בזבידאת לצורך הוצאת היתר לליגיטמציה למצב קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/01/2003תאריך פרסום: 21/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5149. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה ברשומות30/07/2002תאריך פרסום: 30/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5098. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים03/07/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200200729/07/2002