שינוי קו בנין, בסמת טבעון

תוכנית 10/ מע/ מק/ טב50/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, בסמת טבעון
מספר: 10/ מע/ מק/ טב50/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין קדמי וצידי עפ"י מבנה הקיים ועפ"י סעיף 62א(א)4, לחוק

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי קו בנין קדמי מ- 7 מטר ל-0.15 מטר
2. שינוי קו בניין צידי מ- 4 מטר ל- 3 מטר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/07/2003תאריך פרסום: 15/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5206. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים08/07/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות06/03/2003תאריך פרסום: 06/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5164. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים04/02/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300331/03/2003